Masthuggets BK – klubbshop

Välkommen till MBK:s klubbshop. Här kan föreningens medlemmar beställa träningskläder m.m.

Om du önskar mer information så vänder du dig till Hans Carlson på CC Sport AB, telefon 031-776 00 25.