HÖGSÄTERS GF – klubbshop

Välkomna till Högsäters GF klubbshop. Här kan föreningens medlemmar beställa träningskläder m.m.

Om du önskar mer information så vänder du dig till Hans Carlson på CC Sport AB, telefon 031-776 00 25.