KLÄSSBOLS SK – klubbshop

Välkomna till Klässbols SK klubbshop. Här kan föreningens medlemmar beställa träningskläder m.m.

Om du önskar mer information så vänder du dig till Hans Carlson på CC Sport AB, telefon 031-776 00 25.