Förlängd livslängd

Covid 19 har varit en jobbig erfarenhet för de flesta av oss, alla har väl på något sätt blivit berörd av pandemin. En bra effekt av den är att Erima har förlängt livslängden på sina kollektioner. Sista år är numera för Squad – 2024, 5-C – 2023, Liga 2.0 – 2023 och Premium One 2.0 – 2022. Alla kan med andra ord njuta lite längre av sina kollektioner. Bilden visar den nya Six Wings som lever till och med 2025.